Äldre dam och glad sjukvårdspersonal

Handleda vård- och omsorgspersonal inom demensområdet

Antal poäng: 20 yrkeshögskolepoäng
Studietakt: 50 procents studietakt, distans. 240401–240531
Antal platser: 19 platser
CSN-berättigad: Ja
Utbildningen ger: Utbildningsbevis
Sista ansökan: 29 februari
Kursstart: 1 april 2024

Du har nu möjlighet att söka kursen Handleda vård och omsorgspersonal inom demensområdet som är en del av yrkeshögskoleutbildningen Demensspecialiserad undersköterska. Kursen genomförs på tom plats och startar den 1 april med sista ansökan den 29 februari.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om begrepp, teorier och metoder inom ledarskap och handledning inom demensområdet. Vidare ger kursen dig fördjupade kunskaper och färdigheter om kommunikationens betydelse för att handleda vård- och omsorgspersonal inom demensområdet. Kursen ger dig också kunskap och färdigheter om betydelsen av ett multiprofessionellt teambaserat arbetssätt för att bidra till ett helhetsperspektiv för personen med demenssjukdom.

Vilka förkunskaper behöver du?

Urval

Studieform

Kostnader

Särskilt pedagogiskt stöd

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen? Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?

Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har en kort fråga kan du även få hjälp genom Kontaktcenter.