Välkommen till YH - Psykisk ohälsa och beroendeproblematik

Utbildningen startar den 26 februari med en digital närträff.

I pdf:en välkommen till  YH - Psykisk ohälsa och beroende problematik som du hittar om du "klickar här",  har du information om start, närträffar, kontaktuppgifter etc .

Studietid samt poäng.
Vt24: 240226–2340517,  Yh poäng 15       

Välkommen!