Välkommen till YH - Pedagogiskt ledarskap metoder och arbetssätt.

Kursen startar den 20 maj med en digital introduktionsträff

I pdf:en välkommen till  YH - Pedagogsikt ledarskap, metoder och arbetssätt som du hittar om du "klicka här".  har du information om start, närträffar, kontaktuppgifter etc .

Studietid samt poäng.
20240520 - 20241213 (uppehåll  240603-240823).

Yh poäng: 25     

Välkommen!