Bild byggledare

Produktionstekniker för framtidens automatiserade industri

  300 yrkeshögskolepoäng.            100% studietakt, bunden. 
Studieort är Mariestad och Skövde
      Utbildningen är CSN-berättigad.
  Sista ansökan: 15 maj   Kursstart: 28 augusti 2023
  Länk till DaCapos hemsida   Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Är du nyfiken på produktionsteknik inom en växande bransch? När både Mariestads och Skaraborgs industrier växer och med nyetableringar i området är behovet av ökad kompetens större än någonsin.

Produktionstekniker för framtidens automatiserade industri ges i samarbete med DaCapo i Mariestad 

Kontakt:

Vilka förkunskaper behöver du

LIA ger dig praktiska färdigheter

Studieform

Kostnader

Särskilt pedagogiskt stöd

Kontakta oss