Specialistundersköterska inom äldreomsorg

  200 yrkeshögskolepoäng.            50% studietakt (4 terminer), distans.
  35 platser.   Utbildningen är CSN-berättigad.
  Sen ansökan till: 13 augusti.    Kursstart: 28 augusti 2023.
  Ansökan stängd   För dig som är antagen 
  Folder   Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

ANSÖK HÄR!

Ett framtidsyrke för dig som vill vara med och utveckla äldreomsorgen!

Specialistundersköterska inom äldreomsorg är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska. Utbildningen är på distans och deltid så det finns möjlighet att kombinera studier med arbete.

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet och efter utbildningen kommer din kompetens efterfrågas och vara viktig för det kvalitets- och utvecklingsarbete som pågår inom äldreomsorgen. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommer efterfrågan på undersköterskor med specialistkompetens öka de kommande åren och äldreomsorg lyfts särskilt fram som ett område där behovet av specialistkompetens kommer vara stort.

Utbildningen ger dig kompetens att självständigt och tillsammans med andra planera, bedöma, utföra och följa upp specialiserade omsorgs- och omvårdnadsuppgifter som en del av det multiprofessionella teamet. Du får också kompetens i att stödja och vägleda kollegor i komplexa omsorgs- och omvårdnadssituationer.


"Specialistutbildade undersköterskor är jätteviktiga i arbetet för att utveckla äldreomsorgen och möta framtidens utmaningar och behov. Därför har vi i Lidköpings kommun inrättat särskilda tjänster för rollen." Nicole Klemisch, utvecklingsledare i Lidköpings kommun och ledamot i utbildningens ledningsgrupp 

 

 

 


Bild på Enhetschef Agneta Johansson

Behovet av utbildad personal inom vård och omsorg är stor och för att vi ska kunna behålla de vi har och locka fler så behövs flera olika utmaningar för de. En sådan kan vara att vidareutbilda sig inom sitt yrke, att gå en specialistutbildning.

Agneta Johansson, enhetschef i Skara kommun och ledamot i utbildningens ledningsgrupp 


Jag har genom min utbildning fått fördjupade kunskaper som gett mig en ny yrkesroll som specialistundersköterska inom äldreomsorg med fler ansvarsområden. Med fördjupade kunskaper kan jag vägleda och stötta mina kollegor i det dagliga arbetet vilket gynnar personer som behöver stöd och hjälp i olika situationer.”  

Therese Andersson, studerande 2021 – 2023.


”Utbildningen valde jag för att fördjupa och förbättra min kunskap inom äldreomsorg. Som undersköterska spelar utbildningen en viktig roll och ger mig förutsättningar att arbeta personcentrerat för att ge bättre livskvalitet för den person som jag möter i arbetet. Ett kunskapsbaserat arbetssätt behövs inom äldreomsorgen.”

Teklay Gebrekristos, studerande 2022 - 2024

 

 


Kurser i utbildningen

Kurser i utbildningen   Poäng  
Hälsa och ohälsa hos äldre personer 50
Psykisk ohälsa och beroendeproblematik 15
Demens och kognitiv svikt 30
Dokumentation, kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling 15
Palliativ vårdfilosofi 15
Välfärdsteknologi 15
Pedagogiskt ledarskap, metoder och arbetssätt 25
Lärande i arbetslivet 15
Examensarbete 20


 Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Lärande i arbete (LIA) - ger dig praktiska erfarenheter

Lärande i arbete (LIA) ingår i utbildningen vilket ger dig möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling. Under utbildningen har du sex veckor LIA-praktik på halvfart.


Studieform

Utbildningen är en distansutbildning som pågår under två år på halvfart och ger yrkeshögskoleexamen. I utbildningen ingår tio närträffar i Skövde. Varje närträff omfattar en eller två dagar och innehåller bland annat föreläsningar, gruppdiskussioner och redovisningar. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns. Du behöver ha tillgång till dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet för att kunna ta del av undervisningen och lämna in uppgifter. Utbildningens upplägg skapar möjligheter att kombinera studier med arbete.  


Myndigheten för yrkeshögskolan bedömer att utbildningen Specialistundersköterska inom äldreomsorg bedrivs med hög kvalitet! 

Den fördjupade kvalitetsgranskningen som genomförts av Myndigheten för yrkeshögskolan visar att utbildningens pedagogik är föredömligt utformad och väl genomtänkt i alla steg både kring teori, färdighetsträning och reflektion. Utbildarna är engagerade och erfarna och ger de studerande mycket goda förutsättningar att nå utbildningens mål. Organisationen och den dagliga ledningen fungerar väl och det systematiska kvalitetsarbetet och värdegrundsarbetet är mycket tydligt och genomsyrar hela utbildningen och utvärderas och revideras årligen. Myndighetens beslut.


Vilka förkunskaper behöver du?

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola.
  • Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2, eller motsvarande.
  • Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50 %) eller motsvarande. 

Arbetslivserfarenhet skall styrkas med tjänstgöringsintyg där det framgår inom vilken verksamhet, hur länge och i vilken omfattning du arbetat. För att styrka din behörighet vad gäller arbetslivserfarenhet godtas inte anställningsbevis.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde samt resor till och från LIA-plats (Lärande i arbete). Litteraturkostnader tillkommer.

Särskilt pedagogiskt stöd

"Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen." Läs mer på Myndigheten för ykeshögskolan

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen?
Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

Kontakta utbildningsledare

Utbildningsledare Kristina Samuelsson
Kristina Samuelsson
Kristina.Samuelsson@skovde.se
kontaktcenter: 0500-49 80 00

Vi samverkar med: