Välkommen till Skövde yrkeshögskola och  specialistundersköterska inom äldreomsorg

Utbildningen startar 28 augusti.  Under första veckan kommer du delta i en introduktionsträff som sker digitalt.

Du hittar mer information  i  "Välkommen till specialistundersköterska inom äldreomsorg" som du hittar om du "klickar här". I dokumentet hittar du även annan värdefull information inför kursstart.

Tider för utbildningen samt poäng för eventuell ansökan för studiestöd av CSN:

230828-240112 - Yhpoäng 50
240115-250531 - Yhpoäng 50
240826-250110 - Yhpoäng 50
250113-250530 - Yhpoäng 50

Välkommen!