Demensspecialiserad undersköterska

  200 yrkeshögskolepoäng.            50% studietakt (4 terminer), distans.
  35 platser.   Utbildningen är CSN-berättigad.
  Ansökan är stängd.   Kursstart: Ingen kursstart HT-23
  Folder    Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen. 

Utbildningen till Demensspecialiserad undersköterska startar tyvärr inte hösten 2023 då vi inte fått den beviljad vid omsök.

Yrkeshögskoleutbildningen Demensspecialiserad undersköterska är en specialistutbildning för vård- och omsorgspersonal, som ger fördjupad yrkeskompetens inom demensområdet. Demensspecialiserade undersköterskor är efterfrågade på arbetsmarknaden. Utbildningen har utformats i samarbete med arbetslivet och ger dig kompetens att utföra mer specialiserade arbetsuppgifter inom demensområdet.

En yrkeshögskoleexamen inom demensområdet gör dig till en efterfrågad resurs ute i arbetslivet! Arbetslivet är mycket aktiva, bland annat i utbildningens ledningsgrupp där arbetslivsrepresentanterna är i majoritet. Arbetslivets engagemang gör att utbildningen ger dig just den kompetens som verksamheterna behöver.

Studieform

Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt nio närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd och innehåller föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via en lärplattform. Du ska vara aktiv deltagare på lärplattformen. I utbildningen används verktyg som till exempel diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet.

Kurser i utbildningen

Kurser i utbildningen Poäng  
Demenssjukdomar 20
Personcentrerad vård och omsorg, etik och värdegrund 60
LIA - Personcentrerad vård och omsorg inom demensområdet 20
Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom 40
Kvalitet och utveckling inom demensområdet 20
Handleda vård- och omsorgspersonal inom demensområdet 20
Examensarbete inom demensområdet 20


Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Lärande i arbete (LIA) - ger dig praktiska erfarenheter

Lärande i arbete (LIA) ingår i utbildningen vilket ger dig möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling. Under utbildningen har du åtta veckor LIA-praktik på halvfart.Bild på LG Ordförande"I Lidköping byggs Villa Videbeck, ett Demenscentrum (klart 2023) och där satsas mycket på kompetens. Vi önskar rekrytera fler undersköterskor med Demensspecialiserad YH-utbildning. Vi ser att en Demensspecialiserad undersköterska ska utifrån en helhetssyn vara en reflekterande praktiker. De främsta uppgifterna är att vara en förebild, lära ut, förmelda kunskap, utveckla och sprida ett personcentrerat och situationsanpassat förhållningssätt som stödjer den enskildes delaktigehet och självständighet. Det är viktigt att fler utbildas till Demensspecialiserade undersköterskor."

Susanne Sandén, demenssammordnare och enhetschef Lidköpings kommun samt ordförande i ledningsgruppen för YH-Demensspecialiserad undersköterska.


Nuvarande och tidigare studerande ger utbildningen toppbetyg

Skövde Yrkeshögskola har bedrivit utbildningen Demensspecialiserad undersköterska sedan 2013. De studerande har i en helhetsutvärdering av utbildningen gett den toppbetyg! Samtliga av Skövde Yrkeshögskolas utbildningar utvärderas utifrån en enkät som analyseras utifrån Statistiska centralbyråns nöjd-kund-index (NKI). Utbildningen Demensspecialiserad undersköterska har fått toppbetyg, på samtliga frågor hamnar svaren på över NKI 75 d.v.s. mycket nöjd.


”Utbildningen gav mig en fördjupad kunskap kring demens. Mer kunskap ger ett nytt sätt att se på olika situationer som uppkommer under arbetspasset.  

Jag tycker att utbildningen är viktig att gå för att ge sig själv chansen att utvecklas som personal och som person. Kunskap är inte tungt att bära men ger bra förutsättningar för att kunna bemöta olika symtom och situationer som uppkommer på ett bättre sätt. Efter utbildningen har jag fått en specialisttjänst.”
Helene Andersson, Studerande 2019 -2021

 


"Jag valde att söka utbildningen på grund av att jag som undersköterska valt att arbeta inom vård och omsorg för personer med demenssjukdom och inom det området finns det mycket mer att lära sig. Demenssjukdom blir allt vanligare och vi kommer som samhälle behöva resurser i form av personal och kunskap för att bemöta detta. Jag har också alltid drivits av en vilja att fördjupa mig i mitt arbetsliv och utvecklas som människa, och jag anser att detta är en väldigt bra väg.

Oscar Persson, Studerande 2021-2023

 

Läs även om de studerande Kajsa och Tina i artiklen på länken här.


 Vilka förkunskaper behöver du?

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
  • Lägst betyget E/G/3 i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet inkluderat kurserna Vård- och omsorgsarbete 1, Vård- och omsorgsarbete 2, eller motsvarande.
  • Arbetslivserfarenhet: minst två års arbetslivserfarenhet från arbete inom vård och omsorg omfattande minst halvtid, eller motsvarande

Arbetslivserfarenhet skall styrkas med tjänstgöringsintyg där det framgår inom vilken verksamhet, hur länge och i vilken omfattning du arbetat. För att styrka din behörighet vad gäller arbetslivserfarenhet godtas inte anställningsbevis.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde samt resor till och från LIA-plats (Lärande i arbete). Litteraturkostnader tillkommer. 

Särskilt pedagogiskt stöd

"Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen." Läs mer på Myndigheten för ykeshögskolan

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen?
Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

 Kontakta utbildningsledare

Utbildningsledare Kristina Samuelsson
Kristina Samuelsson
Kristina.Samuelsson@skovde.se
kontaktcenter: 0500-49 80 00

Vi samverkar med: