Bild på man

Medicinsk sekreterare

  400 yrkeshögskolepoäng.            100% studietakt (4 terminer), bunden.
  30 platser.   Utbildningen är CSN-berättigad.
  Sista ansökan: 7 maj.   Kursstart: 28 augusti 2023.
  Ansökan stängd   För dig som är antagen 
  Folder   Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen. 

En viktig och efterfrågad resurs inom hälso- och sjukvård

Yrkeshögskoleutbildningen Medicinsk sekreterare är en utbildning för dig som vill ha en omväxlande vardag, är noggrann och gillar att arbeta administrativt för att förbättra patientens resa genom vården. Efterfrågan på medicinska sekreterare/ vårdadministratörer är stor i hela landet och utbildningen ger goda möjligheter till jobb; nio av tio får jobb efter slutförd utbildning. Utbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet för att säkerställa att den ger rätt kompetens.

Medicinsk sekreterare/vårdadministratör som yrke

Yrkesrollen medicinsk sekreterare/vårdadministratör passar dig som är serviceinriktad och vill ha ett omväxlande jobb. En medicinsk sekreterare har många varierande arbetsuppgifter. Det består av medicinsk dokumentation, t.ex. dokumentering i patientjournal efter diktat, kvalitets- och förbättringsarbete samt utbildnings- och systemansvar.


 

"Utbildningen ger de studerande mycket goda grundläggande kunskaper. Det råder stor brist på medicinska sekreterare. Vi står inför nya spännande utmaningar i och med införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö och efterfrågan på denna yrkeskategori kommer öka. Det är bra att arbetslivet och yrkeshögskolan har ett nära samarbete kring innehållet i utbildningen."
Helena Andersson, Enhetschef, Skaraborgs Sjukhus


Du blir en efterfrågad resurs

Utbildningen ger förutsättningar för att kunna fungera som ett kvalificerat administrativt stöd i vården. Som medicinsk sekreterare är du en värdefull resurs i arbetet kring att säkerställa och förbättra kvaliteten i verksamheten. Du arbetar med IT som arbetsredskap och ger god service, bl.a. vid kassa- och receptionsarbete, med ett professionellt bemötande gentemot såväl patienter som medarbetare. Mycket god språkriktighet, både skriftligt och muntligt, är viktigt. Det råder en mycket stor efterfrågan på medicinska sekreterare. Såväl dokumentation som administration ökar inom sjukvården. Medicinska sekreterare tar i allt större utsträckning över administrativa uppgifter från den sjukvårdande personalen.

Kurser i utbildningen

Kurser i utbildningen Poäng
Anatomi och sjukdomslära 30
Arbetspsykologi och yrkesetik 20
Engelska för vårdpersonal  15
Examensarbete 25
Hälso- och sjukvårdsjuridik   25
Informationsteknik och digitalisering  25
Introduktion till e-Hälsa  30
Klassifikation av sjukdomar och vårdåtgärder  30
Kommunikation och informationsutformning 25
Kvalitetsutveckling 30
Lärande i arbete 1 20
Lärande i arbete 2 25
Lärande i arbete 3 25
Lärande i arbete 4 30
Patientrelaterad administration och dokumentation  45


 Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Lärande i arbete (LIA) - ger dig praktiska erfarenheter

20 veckor av utbildningen utgörs av s.k. LIA-kurser. LIA står för lärande i arbete och dessa kurser genomförs på olika arbetsplatser. Du får under LIA omsätta teoretiska studier i praktiska moment. LIA:n genomförs på sjukhus och vårdcentraler. Du tilldelas din LIA-placering av utbildningsanordnaren.

Vilka förkunskaper behöver du?

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt särskilda förkunskaper: 

  • Lägst betyg E/G/3 i Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande 
  • Lägst betyg E/G/3 i Engelska 6 eller motsvarande

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Särskilt prov 

Samtliga behöriga sökande kallas till ett särskilt prov i svenska. Provet är skriftligt och prövar kunskaper och färdigheter i svenska språket. Provet omfattar olika delar som är relevanta för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt.

Kostnader

Du står själv för ev. kostnader för resor i samband med LIA (Lärande i arbete) och studiebesök. Litteraturkostnader tillkommer. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet.

Särskilt pedagogiskt stöd

"Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen." Läs mer på Myndigheten för ykeshögskolan

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen?
Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

 Kontakta utbildningsledare


Jessica Wänghult
Jessica.Wanghult@skovde.se
Kontaktcenter: 0500-49 80 00