Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

  200 yrkeshögskolepoäng.            50% studietakt (4 terminer), distans.
  35 platser.   Utbildningen är CSN-berättigad.
  Ansökan är stängd.   Kursstart: Ingen kursstart 2023.
  Folder    Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Utbildningen till Specialistutbildad undersköterska inom akutsjukvård startar tyvärr inte hösten 2023 då vi inte fått den beviljad vid omsök.

Specialistutbildad undersköterska inom akutsjukvård är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som är undersköterska. Den specialistutbildade undersköterskan har en central roll i det patientnära arbetet i den högspecialiserade hälso- och sjukvården. Det finns stor efterfrågan på undersköterskor med specialistutbildning. Du kommer bli efterfrågad inom akutsjukvården!


Helene och Malena

En specialistutbildning inom akutsjukvård kommer att ge dig fördjupad kunskap och kompetens inom yrkesområdet. Du är en mycket viktig del i dagens och morgondagens akutsjukvård. Den alltmer specialiserade vården kräver ökad kunskap och kompetens hos undersköterskan inom akutsjukvården. Vi som ansvarar för utbildningen är utbildningsledare/lärare Helene Hillarsdotter samt Malena Jaktlund lärare. Välkommen med din ansökan! 

 

 

 


Utbildningen pågår under två år på halvfart per distans och ger yrkeshögskoleexamen. Upplägget gör att utbildningen går att kombinera med arbete. I utbildningen ingår åtta närträffar i Skövde. Varje närträff omfattar och innehåller bland annat föreläsningar, gruppdiskussioner och redovisningar. Övrig undervisning sker digitalt via lärplattform.”Inom akutblocket välkomnar vi specialistutbildning inom akutsjukvård, behovet av specialiserade undersköterskor är stort. Vården blir allt mer komplex och ställer med det högre krav på våra medarbetares kompetens. Som specialistutbildad undersköterska kommer man arbeta allra närmast patienten och med de fördjupade kunskaper utbildningen erbjuder höjer vi kompetensen i flera led, vilket kommer påverka såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö positivt. Med specialistutbildade undersköterskor kommer vi ett steg närmare den uppgiftsväxling som planeras i organisationen.”

Ingela Johansson, Enhetschef Akuten, Skaraborgs Sjukhus


"Skaraborgs Sjukhus har ett stort behov av specialistutbildade undersköterskor inom akutsjukvård. Specialistkompetens har en avgörande roll för vården att ställa om och omhänderta vårdbehovet. Den allt mer specialiserade vården kräver en ökad kompetens som är viktig för patientsäkerheten och ett hållbart arbetsliv."

Martina Johansson, HR-strateg kompetensförsörjning HR-enheten Skaraborgs Sjukhus


Kurser i utbildningen 

Kurser i utbildningen Poäng   
Fördjupad omvårdnad vid akutsjukvård 30
Kommunikation, bemötande och handledning i vården 20
Medicinsk akutsjukvård 35
Medicinsk teknik och farmakologi 20
Kirurgisk akutsjukvård 35
Patientsäkerhet och dokumentation 20
Lärande i arbete - LIA 20
Examensarbete inom akutsjukvård 20

Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier

Lärande i arbete (LIA) - ger dig praktiska erfarenheter

I utbildningen finns en LIA-kurs (lärande i arbete), där du under åtta veckor på halvfart genomför en LIA-placering förlagd till akutsjukvården. Du tilldelas din LIA-placering av utbildningsanordnaren. Du erbjuds en LIA-placering på Skaraborgs sjukhus eller primärvård. Eventuellt kan LIA förläggas till hemkommunen eller till andra orter under förutsättning att det går att ordna.

Studieform

Utbildningen bedrivs på halvfart distans, med totalt åtta närträffar. Varje närträff omfattar två dagar i följd och innehåller föreläsningar, examinationsuppgifter och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via lärplattform. Du förväntas vara en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen varje vecka. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Goda möjligheter till individuell handledning via lärplattformen finns.

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana samt kunskaper om internet. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet. 

Vilka förkunskaper behöver du?

- Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
- Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2, eller motsvarande.
- Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%), eller motsvarande.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och ev. logi i samband med närträffar i Skövde samt kostnader för resor i samband med LIA-placeringen (lärande i arbetet). Kostnader för litteratur tillkommer. 

Särskilt pedagogiskt stöd

"Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen." Läs mer på Myndigheten för ykeshögskolan

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen?
Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

Kontakta utbildningsledare

 Utbildningsledare Helene Hillarsdotter

Helene Hillarsdotter
Helene.Hillarsdotter@skovde.se
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00

Vi samverkar med: