Ambulanssjukvårdare

  200 yrkeshögskolepoäng.            100% studietakt, bunden.
  25 platser.   Utbildningen är CSN-berättigad.
  Ansökan är stängd.   Kursstart: 2 maj 2023. (Formellt 1 maj)
  För dig som är antagen    
  Folder   Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Som ambulanssjukvårdare har du rollen som ansvarig för framförandet av ambulansen samt den ambulanstekniska och medicintekniska utrustning. Du skall också komplettera sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet med patienter och närstående. I ambulansteamet arbetar man i nära samarbete, ibland under långa pass.

Efterfrågan på ambulanssjukvårdare varierar i landet, hör efter hur förutsättningarna ser ut hos ambulansverksamheten där du bor! Utbildningen, som pågår under ett år på heltid, ger yrkeshögskoleexamen.

Ny utbildningstid för i år är från den 2/5 2023 till den 12/4 2024 med ett sommaruppehåll mellan den 19/6 – 28/8, ansökan är öppen till den 5/3 2023.
För den här utbildningsomgången har vi valt att ändra utbildningstiden. Anledningen till det är att de anställande verksamheterna vill ge de studerande ett bättre mottagande när de efter fullföljda studier kommer ut i verksamheterna. Är de studerande färdigutbildade i april ger det verksamheterna tid att ta emot, introducera och eventuellt komplettera med intern utbildning innan semesterperioder börjar.

 

Körkort och trafikutbildning

C1-körkort ingår i utbildningen för att göra dig "körklar" även för de tyngre och större ambulanserna. 

Utbildningen Ambulanssjukvårdare genomförs i nära samarbete med Ambulanssjukvården, Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Trafikutbildningen är en av flera delar som ambulansverksamheten håller i.


Bild på Jonas Åsberg”Vår trafikutbildning är uppbyggd kring begrepp som insikt, riskmedvetande och säkerhetstänkande och ger den studerande en god förståelse och förberedelse för yrket Ambulanssjukvårdare. I kursen fordonskunskap och körteknik ingår bland annat teoretiska kunskaper kring gällande trafiklagstiftning med särskild inriktning på undantagsbestämmelser, körning i simulator, teknikövningar i manövergård, riskutbildning, patientfokuserad körning samt övningar i utryckningskörning.

 Ambulanssjukvårdare är i många delar ett praktiskt yrke som ställer stora krav på individens förmåga att snabbt ställa om och kunna lösa problem utifrån de förutsättningar som ges i varje ny situation. Det är en fördel om Du har ett praktiskt sinnelag, tekniskt intresse, bra fysik och är en van bilförare ”.  Jonas Åsberg, Trafikinstruktör vid Ambulanssjukvården Skaraborgs Sjukhus

Jonas Åsberg i simulatorn.


Körkortstillstånd

Du ansöker själv om (och bekostar själv) körkortstillstånd för C1-körkortet. Det är viktigt att du tar del av den fördjupade information som finns som fil på denna sida "angående körkortstillstånd information till sökande". 

Ansökan om körkortstillstånd gös hos Transportstyrelsen. Enligt 3 kap. 2 § i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Detta betyder att det ställs krav på den som vill köra ett motorfordon. Du måste ta ansvar i trafiken och följa de regler och föreskrifter som finns. Du får inte ha någon sjukdom som påverkar, eller kan påverka, din körning på ett negativt och trafikfarligt sätt. I Transportsstyrelsens broschyr De medicinska kraven i trafiken redogörs för några av de krav som ställs och även en del om varför dessa finns. Det ställs som regel högre krav för körkort med behörighet för tung lastbil, buss samt för taxiförarlegitimation. Du hittar broschyren här: Transportstyrelsens broschyr

I föreskrifterna om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSFS 2010:125) kan du också läsa mer. Föreskrifterna och ändringsföreskrifter finns på Transportstyrelsens webbplats: Transportstyrelsen


Elev på utbildningen

 "Ända sedan jag skulle söka till gymnasiet har målet varit att bli ambulanssjukvårdare. Sedan flöt livet på och tiden gick med allt vad det innebär. Men så kom chansen att söka till Yh Ambulanssjukvårdare i Skövde. Efter några nervösa veckor så fick jag beskedet att jag kommit in. Redan från början så bestämde jag mig för att pendla till Skövde med tåg och det har varit väldigt smidigt. Både på resan dit och hem kan man välja att studera, vila eller göra arbeten. Erfarenheten från min tidigare arbetsplats IVA har varit bra men utbildningen har gett en bredare kompetens över alla sorters sjukdomar, från dom enklare sjukdomarna till de riktigt allvarliga. Min första LIA-period har jag fått göra här hemma i Göteborg och det har varit fantastiskt roligt att få se hur allt fungerar i verkligheten." - Mari Axell, Göteborg

 


Kurser i utbildningen

Kurser i utbildningen Poäng   
Arbetsmiljö och ergonomi 10
Examensarbete 20
Kommunikation och samband 15
Dokumentation och journalhantering 5
Akutsjukvård 25
Fordonskunskap och körteknik 30
Prehospital akutsjukvård 35
Lärande i arbete - LIA 1 20
Lärande i arbete - LIA 2 40

 Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Lärande i arbete (LIA) - ger dig praktiska erfarenheter

Lärande i arbete (LIA) ingår i utbildningen vilket ger dig möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling.

Vilka förkunskaper behöver du

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
  • Körkort med förarbehörighet B.
  • Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2, eller motsvarande.
  • Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg som undersköterska omfattande lägst halvtid (50 %). Förtydligande:här gäller att du skall ha jobbat minst två år och den lägsta omfattningen som kan räknas med är 50%. Ett år på 100% uppfyller därmed inte kravet.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg samt värdering av dokumenterad arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg som undersköterska eller motsvarande. Varje halvt års yrkesarbete (omfattande minst halvtid eller motsvarande) utöver det som krävs för behörighet tillgodoräknas med 0,5 poäng (maxvärde för arbetsmeriter är 5 poäng).

Kostnader

Du står själv för kostnader i samband med ev. resor till och från LIA-platser samt kostnader för litteratur.

Särskilt pedagogiskt stöd

"Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen." Läs mer på Myndigheten för ykeshögskolan

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen?
Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

Kontakta utbildningsledare

 Utbildningsledare Helene Hillarsdotter

Helene Hillarsdotter
Helene.Hillarsdotter@skovde.se
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00

Vi samverkar med: