Funktionsnedsättningar

  25 yrkeshögskolepoäng.            50% studietakt, distans, 231002–231208  
  15 platser.   Utbildningen är CSN-berättigad.
  Sista ansökan: 17 september.   Kursstart: 2 oktober 2023.
  För dig som är antagen   Utbildningen ger ett utbildningsbevis. 

Du har nu möjlighet att söka kursen Funktionsnedsättningar som vänder sig till personer som har erfarenhet av arbete med personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. Att höja kunskaperna om och förståelsen för konsekvenserna av de vanligast förekommande funktionsnedsättningarna kommer att bidra till en ökad livskvalitet för personer som i sin vardag tar emot stöd. 

Studieform

Utbildningen kommer att inledas med en digital närträff där kursens innehåll, upplägg och arbetssätt presenteras. Därefter genomförs utbildningens moment utifrån en individuell studieplan som upprättas tillsammans med de studerande. Under utbildningstiden kommer lärare att finnas tillgängliga via lärplattformen för handledning och samtal med de studerande utifrån kursens innehåll och mål. De studerande erbjuds varierande redovisnings- och examinationsformer i form av exempelvis skriftliga inlämningsuppgifter, litteraturseminarier, gruppuppgifter med muntliga tvärgruppsredovisningar.

I utbildningen används verktyg som till exempel diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet.

Kursen ges på svenska men engelsk litteratur/artiklar förekommer.

Vilka förkunskaper behöver du?

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola

  • Lägst betyget E/G i följande kurser, eller motsvarande kunskaper:
    Specialpedagogik 1
    Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

  • Minst ett års sammantagen erfarenhet av arbete med stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Arbetslivserfarenhet skall styrkas med tjänstgöringsintyg där det framgår inom vilken verksamhet, hur länge och i vilken omfattning du arbetat.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde samt för litteratur.

Särskilt pedagogiskt stöd

"Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen." Läs mer på Myndigheten för ykeshögskolan

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen?
Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

Kontakta utbildningsledare

Utbildningsledare Anne Kruse
Anne Kruse
Anne.Kruse@skovde.se
Kontaktcenter: 0500-49 80 00