Välkommen till enstaka kurs  Funktionsnedsättningar 25 Yhp

Kursen startar den 08.30 den  2 oktober med en digital introduktionsträff.

I pdf:en välkommen till  enstaka kurs Funktionsnedsättningar 25 Yhp som du hittar om du "klickar här"  har du information om start, närträffar, kontaktuppgifter etc .

Studietid samt poäng.
Ht 23: 231002 - 231208

Yh poäng: 25     

Välkommen!