Pedagogiskt ledarskap, metoder och arbetssätt

  25 yrkeshögskolepoäng.            25% studietakt, distans, 230522–231215  
  7 platser.   Utbildningen är CSN-berättigad.
  Sista ansökan: 1 maj.   Kursstart: 22 maj 2023.
  Ansökan stängd   Utbildningen ger ett utbildningsbevis. 
  För dig som är antagen   Information om start

Du har nu möjlighet att söka kursen Pedagogiskt ledarskap, metoder och arbetssätt som är en del av yrkeshögskoleutbildningen Specialistundersköterska inom äldreomsorg. Kursen genomförs på tom plats och startar den 22 maj med sista ansökan den 1 maj. Kursen har uppehåll under tiden 5 juni till 27 augusti.
Kursen ger dig specialiserade kunskaper om pedagogiskt ledarskap, grupprocesser, kulturkompetens och arbetsplatslärande. I kursen lär du dig att använda modeller och metoder för kommunikation, professionella samtal, handledning samt reflektion.

Studieform

Utbildningen bedrivs på deltid och distans, med två närträffar. Dessa sker den 6/9 och 22/11. Närträffarna genomförs i Skövde yrkeshögskolas lokaler. Kurstid: 230522 – 231215

Varje närträff innehåller föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via en lärplattform. Som studerande behöver du vara aktiv deltagare på lärplattformen. I utbildningen används verktyg som till exempel diskussionsforum, e-post, videokonferens och film. Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet.

 I samband med att utbildningen startar kommer du bjudas in till en introduktionsträff.

 Kursen ges på svenska men engelsk litteratur/artiklar förekommer.

Vilka förkunskaper behöver du?

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola

  • Lägst betyget E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande inkluderat kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande

  • Minst två års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg omfattande halvtid (50%) eller motsvarande.

Arbetslivserfarenhet skall styrkas med tjänstgöringsintyg där det framgår inom vilken verksamhet, hur länge och i vilken omfattning du arbetat.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde samt för litteratur.

Särskilt pedagogiskt stöd

"Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen." Läs mer på Myndigheten för ykeshögskolan

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen?
Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

Kontakta utbildningsledare

Utbildningsledare Kristina Samuelsson
Kristina Samuelsson
Kristina.Samuelsson@skovde.se
kontaktcenter: 0500-49 80 00

Vi samverkar med: