Välkommen till YH - Pedagogiskt ledarskap metoder och arbetssätt.

Kursen startar den 22 maj med en digital introduktionsträff

I pdf:en välkommen till  YH - Pedagogsikt ledarskap, metoder och arbetssätt som du hittar om du "klickar här".  har du information om start, närträffar, kontaktuppgifter etc .

Studietid samt poäng.
Vt23: 230522-230602
Ht23: 230827-231215 

Yh poäng: 25     

Välkommen!