Stödpedagog

  200 yrkeshögskolepoäng.            50% studietakt (4 terminer), distans.
  35 platser.   Utbildningen är CSN-berättigad.
  Sista ansökan: 6 augusti   Kursstart: 28 augusti 2023.
  Ansökan stängd    För dig som är antagen
  Folder    Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

En efterfrågad kompetens inom funktionsnedsättningsområdet

Yrkeshögskoleutbildningen Stödpedagog är en eftergymnasial vidareutbildning för dig som arbetar eller har arbetat som stödassistent inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Utbildningen ger dig specialiserade kunskaper för att kunna vägleda kollegor i ett pedagogiskt arbets- och förhållningssätt. Utbildningen bedrivs på halvfart och distans vilket ger dig viss möjlighet studera och arbeta parallellt. 

Utbildningen till stödpedagog ger dig specialiserade kunskaper om olika intellektuella funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Du kommer att utveckla dina färdigheter i att individanpassa och utvärdera vardagsstöd på ett kvalitetssäkert sätt. Efter utbildningen kommer du att ha kompetens för att vägleda andra i frågor om bemötande och om ett etiskt försvarbart och professionellt arbetssätt. Du kommer också att utveckla dina kunskaper om lagstiftning och riktlinjer som styr stödpedagogens arbete. 

Stödpedagogen har en central roll i arbetet med social dokumentation och med att göra enskilda delaktiga i sin genomförandeplan.  Du får under utbildningstiden möjlighet att utveckla kunskaper, kompetenser och färdigheter i pedagogiska metoder och att tillämpa metoder för vägledande förhållningssätt på såväl individ som gruppnivå. 


Bild på Caroline och Cherylynn.

Jag valde att gå denna utbildning via Skövde Yrkeshögskola då jag hört så fina ord om den från kollegor och vänner som själva gått den utbildningen. Min åsikt såhär en bit in i utbildningen är att man får ett helt annat utbyte erfarenhetsmässigt än om jag skulle ha valt att gå utbildningen via min hemkommun Göteborg, där jag även arbetar. Ett stort plus är även att skaraborgarna är väldigt varma och välkomnande” - Caroline Eder, Studerande YH Stödpedagog 2021-2022

"Jag läste till Stödpedagog på Skövde Yrkeshögskola och blev klar våren 2022. Under utbildningens gång arbetade jag parallellt som vikarierande stödpedagog. Kursen gav mig otroligt värdefull teoretisk kunskap som jag på ett omedelbart sätt kunde applicera i praktiken. Kursen innefattade dock även många praktiska moment där jag fick en möjlighet att utarbeta användbara pedagogiska verktyg. Lärarna var engagerade och främjade ett helhetsperspektiv genom hela kursen.- Cherylynn Sjögren, Studerande YH Stödpedagog 2021-2022


Kurser i utbildningen

Kurser i utbildningen   Poäng  
Praktisk juridik inom social omsorg 15
Examensarbete 25
Funktionsnedsättningar 25
Etik och professionellt förhållningssätt 15
LIA (lärande i arbete) 20
Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt 35
Människan i utveckling 15
Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd 35
Dokumenation och kvalitetssäkring 15


Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.


Lärare YH Stödpedagog

"Vi ger dig redskap för att arbeta som Stödpedagog genom att varva teori med praktiska moment under utbildningstiden. Du kommer att ha god nytta av din arbetslivserfarenhet från funktionshinderområdet i arbetet med de olika studieuppgifterna."
Anne Kruse Lärare YH Stödpedagog 

 

 


Lärande i arbete (LIA) - ger dig praktiska erfarenheter

Stödpedagogutbildningen ger dig såväl teoretiska som praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper. En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete) där du genomför studierna på en annan arbetsplats än den egna.

 

 

 

 


Studieform

Utbildningen bedrivs på halvfart (50%) och på distans med närträffar i Skövde. Närträffarna omfattar två dagar i följd vid nio tillfällen under utbildningstiden (=18 dagar). Vid närträffarna erbjuds föreläsningar, gruppdiskussioner och ibland redovisningar.

Mellan närträffarna studerar du huvudsakligen på egen hand, men en del gruppuppgifter och digitala redovisningstillfällen kommer att finnas inlagda. Regelbunden handledning genomförs också vid digitala möten.

Eftersom utbildningen är webbaserad och sker på distans är det nödvändigt att du har tillgång till en dator med kamera och mikrofon samt stabil internetuppkoppling för att kunna delta i digitala möten men även för att kunna ta del av information och lämna in uppgifter i lärplattformen.


Vilka förkunskaper behöver du?

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskola
  • Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 eller motsvarande
  • Hälsopedagogik eller motsvarande
  • Specialpedagogik 1 och specialpedagogik 2 eller motsvarande
  • Minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

För att styrka din behörighet vad gäller yrkeserfarenhet godtas inte anställningsbevis. Du skall styrka det med ett intyg där det framgår hur länge och i vilken omfattning du arbetat. 

Det skall framgå att ditt arbete varit inom området med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg samt värdering av dokumenterad arbetslivserfarenhet inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning eller motsvarande. Varje halvt års yrkesarbete (omfattande minst halvtid eller motsvarande) utöver det som krävs för behörighet tillgodoräknas med 0,5 poäng (dock är maxvärde för arbetsmeriter 5 poäng).

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med närträffar i Skövde samt resor till och från LIA-plats. Litteraturkostnader tillkommer. 

Särskilt pedagogiskt stöd

"Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen." Läs mer på Myndigheten för ykeshögskolan

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen?
Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

Kontakta utbildningsledare

Utbildningsledare Anne Kruse
Anne Kruse
Anne.Kruse@skovde.se
Kontaktcenter: 0500-49 80 00