Specialiserad undersköterska/ stödassistent inom välfärdsteknologi

  95 yrkeshögskolepoäng.            50% studietakt (2 terminer), distans.
  35 platser.   Utbildningen är CSN-berättigad.
  För dig som är antagen   Kursstart: 18 september
  Öppet för sen ansökan till 6 september   Utbildningen ger dig ett utbildningsbevis.

ANSÖK HÄR!

Utbildningen till Specialicerad undersköterska/ stödassistent inom välfärdsteknologi startar hösten 2023.  

Specialiserad undersköterska/ stödassistent inom välfärdsteknologi är en eftergymnasial vidareutbildning som ger dig möjlighet att vara med och utveckla framtidens vård och omsorg. Digitalisering erbjuder stora möjligheter för att möta framtidens behov av vård och omsorg med nya arbetssätt. Användningen av välfärdsteknologi och e-hälsa väntas öka och behovet av kompetens inom området är stort. För att implementera och anpassa välfärdsteknik och e-hälsa behövs specialiserad kompetens inom välfärdsteknologi.

Utbildningen ger dig kunskap och kompetens för att vara delaktig och drivande i det digitala omställningsarbete som pågår inom vård och omsorg. 

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med arbetslivet som ser att användningen av välfärdsteknologi och e-hälsa inom vård och omsorg väntas öka kraftigt.


Ledningsgruppens ordförande”Som ansvarig inom kommunen ser jag att vi ställs inför utmaningar i vårt viktiga arbete inom vård o omsorg och då är det viktigt med utbildning för att kunna implementera framtidens välfärdsteknologi. Jag ser därför ett stort behov av att vi utbildar både stödassistenter och undersköterskor då väldfärdsteknologin är viktig oavsett om du arbetar inom LSS eller vård/äldreomsorg.”


Agneta Harrysson-Andersson, Enhetschef vård och omsorg i Mariestads kommun och ordförande i YH-utbildningens ledningsgrupp.


 


"Välfärdsteknologin är på framfart i hela samhället och den här utbildningen har gett mig mer kunskap i hur vi kan möta den i våra verksamheter. Jag har också fått nya verktyg för hur vi kan jobba systematiskt och kvalitetssäkert med förbättringsarbete av den teknik som redan finns i verksamheten idag likväl som ny teknik som implementeras. Utbildningen har också gett mig nya perspektiv på användningsområdet, både för personerna i våra verksamheter och för oss personal."
Maria Söderberg, stödassistent korttidsverksamhet Tallkotten
Studerande på utbildningen 2018-2019 

Student på utbildningen

 

”Tack vare utbildningen fick jag jobb som Digital Fixare inom Skövde kommun, med helt nya arbetsuppgifter och ett givande jobb där jag hjälper äldre med teknik. Utbildningen visade mig möjligheterna med dagens teknik så som VR, tekniska hjälpmedel och hur dessa kan implementeras inom vård och omsorg.

 Erik Uhlin, Digital Fixare, Skövde. Studerade på utbildningen 2019-2020 


Vilka förkunskaper behöver du?

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt något av de två alternativen nedan som särskilda förkunskaper:

  • Lägst betyg E/G i de yrkesförberedande kurserna från Vård- och omsorgsprogrammet inklusive kurserna Omvårdnad 2, Psykologi 1 och Social omsorg 2 eller motsvarande kunskaper.

Eller

  • Lägst betyg E/G i de yrkesförberedande kurserna från Barn- och fritidsprogrammet inklusive kurserna Hälsopedagogik, Kommunikation och Pedagogiskt ledarskap eller motsvarande kunskaper.

 

Det krävs att du har 1 års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg på minst heltid (100%). 

Urval

Om antalet sökande är fler än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på betyg.

Typ av examen

Utbildningen omfattar 95 yrkeshögskolepoäng och ger därmed ingen yrkeshögskoleexamen (utbildningen måste omfatta minst 200 yrkeshögskolepoäng och uppfylla en rad andra krav för att yrkeshögskoleexamen ska kunna utfärdas).

Studieform

Utbildningen ges på distans och pågår under två terminer på halvfart (50 %). I utbildningen ingår
fem närträffar på plats i Skövde. Varje närträff omfattar en eller två dagar och innehåller bland annat föreläsningar, gruppdiskussioner och redovisningar. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via vår lärplattform. Vi använder oss av distansöverbryggande verktyg som exempelvis diskussionsforum, e-post, videokonferens och film.

Kurser i utbildningen 

Kurser i utbildningen Poäng   
Välfärdsteknologi 1 20
Kvalitetsutveckling 20
Leda och handleda 20
Välfärdsteknologi 2  35

Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Observera att utbildningen inte innehåller någon praktik i form av LIA (Lärande i arbete) utan utgörs endast av ovanstående teoretiska kurser.

Kostnader

Du står själv för kostnader för resor och ev. logi i samband med närträffar i Skövde. Kostnader för litteratur tillkommer.

Särskilt pedagogiskt stöd

"Som studerande på yrkeshögskolan har du rätt att få pedagogiskt stöd under dina studier. Du har också rätt att ställa krav på att lokalerna är anpassade så att du kan delta i undervisningen." Läs mer på Myndigheten för ykeshögskolan

Kontakta oss

Har du frågor kring utbildningen?
Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här

Kontakta utbildningsledare

Utbildningsledare Kristina Samuelsson

Kristina Samuelsson
Kristina.Samuelsson@skovde.se
kontaktcenter: 0500-49 80 00

Vi samverkar med: