För dig som är antagen

Välkommen till Skövde Yrkeshögskola och specialistutbildad undersköterska/stödassistent välfärdsteknologi

 
Utbildningen startar 18 september.

Du hittar mer information  i  "Välkommen till YH Specialistutbildad undersköterska  stödassistent inom välfärdsteknologi" som du hittar om du "klickar här". I dokumentet hittar du även annan värdefull information inför kursstart.

Du hittar även övrig information bla kursbeskrivningar, studietider, kontaktuppgifter i samma pdf.

Vid eventuell ansökan till CSN skall du välja "Kort utbildning" och manuellt skiriva in tider och poäng nedan.

Tider för utbildningen samt poäng för eventuell ansökan för studiestöd av CSN:

Studietid:
230918-240112: 42,5 yh poäng.
240115-240607: 52,5 yh poäng

Välkommen!