En person som tar ut en pärm från en hylla

Gymnasial nivå teoretiska kurser (GY)

Vi erbjuder teoretiska gymnasiekurser med egen studieplan och du kan själv välja studieform; närdistans, lektionsbaserad undervisning eller en kombination av dessa

Om utbildningen/kursen

Inom Vuxenutbildning Skövde har du möjlighet att läsa på flera olika sätt. Du  ges möjlighet att forma din egen gymnasieutbildning eller komplettera dina tidigare studier genom att läsa nya gymnasiekurser som du kan behöva för studier eller arbete. 

Utbildningsinnehåll/kursinnehåll

Kursutbudet är uppdelat i ämnesområden. Följ länkarna  nedan för att se vilka kurser vi erbjuder inom varje område. Alla kurser erbjuds inte varje termin. 

 

Utbildningslängd/kurslängd

Startdatum anges inför varje termin och normalt är vi klara med vårt utbud i början av november för starter under våren. Normalt är utbudet klart i början av maj för kurser som startar under hösten.

Studieform och studietakt

Lektionsbaserad undervisning - gruppundervisning med lektioner och fast studietid
Här läser du på plats och studierna bedrivs i en mer traditionell studieform där du följer ett schema. Förutom klassrumsundervisning har du tillgång till extra stöd i form av handledning.  Du kan kombinera studier med arbete men det förutsätter att du har möjligheten att delta i vår undervisning på dagtid vilket ställer krav på flexibilitet från ditt arbete. 

Läs här om vilka lektionsbaserade kurser som du kan kombinera med varandra 
Läs mer om schemakrockar här


Närdistans - eget ansvar med lärarstöd
Här  tar du ett stort eget ansvar och studierna bygger på självstudier med stöd i första hand genom handledning. Här finns det goda möjligheter att kombinera studier med arbete.  Vid studier i närdistans ställs det krav på bra kunskaper i generell datorhantering. Kurslängden kan individanpassas i samråd med lärare till exempel för högskoleansökan. Observera att studietakten är intensiv vid kortare kurslängd. 

Blandad studieform (BSF)
Blandad studieform är till för att du som studerar skall kunna delta på så många lektioner som möjligt. Kursen är en mix mellan lektioner, handledning och hemarbete. Läraren anpassar individuellt tillsammans med eleven så att möjlighet att delta på lektion fysiskt eller på distans finns via dator men det är inget krav på deltagande. Vid studier i blandad studieform ställs krav på bra kunskaper i generell datorhantering för att kunna delta på distans och göra inlämningar. Kurslängden kan individanpassas i samråd med lärare till exempel inför högskoleansökan. Observera att studietakten är intensiv vid kortare kurslängd samt att lektionstiderna varierar för att passa så många som möjligt.

Kvällskurs (KV)
Här läser du i en grupp och studierna bedrivs i en mer traditionell studieform där du följer ett schema. Förutom klassrumsundervisning har du tillgång till extra stöd i form av handledning.  Du kan kombinera studier med arbete men det förutsätter att du har möjligheten att delta i vår undervisning på kvällstid och det ställer därmed ett stort krav på flexibilitet från ditt arbete. Undervisning kan även ske som fjärr- och distansundervisning.

Studiefinansiering

Du som studerar på grundläggande nivå får låna dina kursböcker. Utbildningen är CSN-berättigad. Här kan du läsa mer
Information om CSN - studiefinansiering

Utbildningsstart/kursstart

Det går att påbörja studier vid ett flertal tillfällen per termin. Eftersom varje elev har en individuell studieplan kan kursernas längd variera. Se vår ansökningsblankett för exakta starttider för studier på grundläggande nivå.

Prövning

Du som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning har möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som anordnas av Vuxenutbildning Skövde i vilka det sätts betyg på. Du som är elev i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan får dock inte genomgå prövning i en kurs, ett gymnasiearbete eller ett gymnasiesärskolearbete om du har fått minst betyget E på kursen, gymnasiearbetet eller gymnasiesärskolearbetet.

Prövning innebär att du efter inledande genomgång med en lärare förbereder dig självständigt för att sedan genomföra ett fåtal moment som omfattar hela kursen.

En prövning kostar 500kr. Prövningen är  dock avgiftsfri för dig som är elev inom den kommunala vuxenutbildningen och som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller.

Ansök om prövning här


För mer information angående prövning kontakta Skövde kommuns kontaktcenter
Kontakta oss (skovde.se)

Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare

Läs mer om vår studie- och yrkesvägledning här