Man i industrilokal

Industriutbildning - lärling

Vuxenutbildning Skövde erbjuder industriutbildning med olika inriktningar mot svetsteknik och träindustriteknik med olika yrkesutgångar som: svetsare, maskinsnickare, hyveloperatör och ytbehandlare.

Om utbildningen/kursen

Utbildningen är avsedd för dig som vill skaffa dig en grundläggande utbildning inom industribranschen mot svets och trä. Efter utbildningen skall du ha de kunskaper som krävs för att jobba inom industribranschen.

Utbildningen utgår från Skolverkets nationella kurser för kommunal vuxentubildning på gymnasial nivå inom industritekniska programet. Utbildningen ska ge dig kunskaper och färdigheter inom svets och träindustri. Inledningsvis läses en gemensam industribas och därefter en påbyggnadsdel mot svets eller trä.

Industri grund
Grundutbildningen består av nationella gymnasiekurser. I grunden ingår även utbildning kring heta arbeten och travers (SS-ISO 9926-1).

Studieplan grund;

En lärlingsutbildning kan omfatta från 400 till 1600 gymnasiala poäng och planeras utifrån dina tidigare erfarenheter och lärlingsföretagets behov.

En individuell studieplan upprättas vid utbildningsstart.

Svetsinriktning i Skövde, valbar påbyggnad
Efter genomförd grundutbildning följer påbyggnadsinriktning mot svetsteknik. I svetsteknik ingår även svetsarprövning.

Studieplan svets påbyggnad;

En lärlingsutbildning kan omfatta från 400 till 1600 gymnasiala poäng och planeras utifrån dina tidigare erfarenheter och lärlingsföretagets behov.

En individuell studieplan upprättas vid utbildningsstart.

Svetsinriktning i Skövde, valbar påbyggnad
Efter genomförd grundutbildning föjer påbyggnads inriktning mot träindustriteknik. I träindustriteknik ingår kompetensbevis så som maskinkörkort.

Studieplan påbyggnad träindustriteknik;

En lärlingsutbildning kan omfatta från 400 till 1600 gymnasiala poäng och planeras utifrån dina tidigare erfarenheter och lärlingsföretagets behov.

En individuell studieplan upprättas vid utbildningsstart.

Utbildningslängd/kurslängd

Cirka 1 år

Studieform

Utbildningen genomförs som lärlingsutbildning för vuxna. 
Läs mer om våra lärlingsutbildningar här

Studietakt

100%

Förkunskapskrav

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge. För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper  motsvarande grundskolekompetens i svenska eller svenska som andraspråk.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Här kan du läsa mer om 
CSN - studiefinansiering (skovde.se)

Utbildningsstart/kursstart

Januari

Ansökan

Är öppen mellan 15 oktober - 15 november

Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Studie och yrkesvägledning (skovde.se)


Validering

Har du erfarenhet av arbete inom valt yrkesområde kan du validera dina kunskaper. Dina kunskaper bekräftas genom att du redovisar dem i teori och praktik och du får ett nationellt gymnasiebetyg.