Vård och omsorg

Studierna leder till att du kan söka arbete inom vård och omsorg som till exempel undersköterska, stödassistent, personlig assistent eller boendestödjare.

Om utbildningen/kursen

Studietiden startar med en gemensam introduktion för alla som valt Vård- och omsorgsutbildningen. Där får du tillsammans med lärare lägga upp en individuell studieplan efter dina förutsättningar. Vi har flera olika studieformer som du kan variera mellan, bland annat föreläsningar, gruppundervisning och med handledning. 


Utbildningen ger kunskaper som motsvarar de grundläggande yrkeskraven inom vård och omsorg. Med våra fördjupande kurser kan du inom utbildningen inrikta dig på ett visst område. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår och där ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper och praktiska färdigheter.

Vuxenutbildning Skövde är certifierade genom Vård- och omsorgscollege. Detta är en typ av kvalitetsstämpel på den utbildning vi bedriver. Du som elev kan få ett Vård- och omsorgscollegediplom om du genomför utbildningen hos oss. Kravet för att få ett diplom är att ha godkända betyg i 1400 poäng av nedanstående kurser samt ett godkänt betyg i Svenska A/1 alternativt Svenska som andraspråk A/1 och då uppnå 1500 poäng. Betyg i svenska ingår inte under ordinarie utbildning utan får vid behov läsas vid sidan om. Läs mer om VOC (klicka  härsamt Östra Skaraborgs VOC bilaga (klicka här).


Utbildningsinnehåll/kursinnehåll

Här hittar du studieplanen för vård och omsorg

Utbildningslängd/kurslängd

Utbildningen läses på cirka 65 veckor vid 100% studietakt. Har du erfarenhet av vård- och omsorgsarbete finns emellertid möjlighet till validering. Dina befintliga kunskaper bekräftas då genom att du redovisar dem i teori och praktik och det kan leda till ett nationellt gymnasiebetyg. 

Studieform

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utbildningen. Du kommer att göra minst 15% av utbildningstiden som APL.

Studietakt

50/75/100%
 

Förkunskapskrav

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge.  För att klara av utbildningen behöver du ha kunskaper i svenska/svenska som andraspråk motsvarande grundskolekompetens.

Studiefinansiering

Utbildningen är CSN-berättigad. Här kan du läsa mer
CSN - studiefinansiering (skovde.se)


Utbildningsstart/kursstart

Januari

Ansökan

Öppen mellan 15 september- 15 november. Alla betyg ska vara oss tillhanda senast 15 november.

Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring studier eller yrken? Vill du ha vägledning?
Välkommen att kontakta våra studie- och yrkesvägledare
Studie och yrkesvägledning (skovde.se)

Validering

Har du erfarenhet av arbete inom valt yrkesområde kan du validera dina kunskaper. Dina kunskaper bekräftas genom att du redovisar dem i teori och praktik och du får ett nationellt gymnasiebetyg.