Bild på elever som studerar

Skövde Yrkeshögskola

Angående besked om antagning för utbildningar med start i augusti.

Besked kommer att skickas under slutet av vecka 25 till alla sökande om antagen/reserv eller ej behörig. Därefter får du som är antagen eller reserv två veckor att bestämma dig för att tacka ja eller nej till plats på utbildningen eller att ha en reservplats utifall att någon tackar nej.

Från och med måndag den 2:a november övergår hela Vuxenutbildning Skövde och Skövde Yrkeshögskola till distans- och/eller fjärrundervisning. Detta med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Västra Götaland. Du som studerande på Yrkeshögskolan kommer att få distans- och/eller fjärrundervisning. Din lärare kommer att kontakta dig. Obs! Examinationer som är nödvändiga för betygsättning genomförs på plats på skolan enligt plan. Enskild handledning kan genomföras på skolan. LIA avgörs av mottagande arbetsgivare. 

Yrkeshögskoleutbildning är en statligt finansierad utbildningsform. Dessa utbildningar anordnas av utbildningsanordnare som godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan och är riksrekryterande.

Skövde Yrkeshögskola bedriver sju yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg samt bygg och anläggning. Skövde Yrkeshögskola är en expansiv verksamhet som kännetecknas av engagemang och utveckling, med starkt fokus på kvalitet inom vård och omsorg samt bygg och anläggning. Idag återfinns ca 360 studerande i verksamheten. Utbildningarna har riksintag med studerande från hela landet. Två utbildningar bedrivs i bunden form och övriga fem är distansutbildningar.

I enheten, som är en del av vuxenutbildningen i Skövde kommun, arbetar ett 15-tal lärare varav några har tilläggsuppdrag som utbildningsledare. Ett antal gästlärare och utbildningskonsulter är engagerade i utbildningarna. Skövde Yrkeshögskola återfinns i nyrenoverade lokaler på Trängenområdet i Skövde samt i G-huset på Gamla Läroverket.

Skövde Yrkeshögskola bedriver och vidareutvecklar utbildningarna i ett mycket nära samarbete med representanter från berört arbetsliv. Skövde Yrkeshögskola arbetar målmedvetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom utbildningssektorn.

Här nedan ser du vilka YH-utbildningar vi bedriver för tillfället. Klicka på respektive utbildning för ytterligare information om utbildningen och hur du ansöker.