Rutiner och riktlinjer

Här finns samlat aktuella rutiner och riktlinjer för Barnahus samverkande parter gällande följande målgrupp:

• Barn 0-18 år som misstänks ha utsatts för våldsbrott i nära relation eller vardagspåverkande relation.

 

• Barn 0-18 år som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp i nära relation eller i vardagspåverkande relation.

 

• Barn som agerar ut sexuellt, utsätter andra barn för sexuella handlingar.

 

• Barn 0-18 år som utsätts för hedersrelaterat hot, våld och/eller sexuella övergrepp.

 

• Barn 0-18 år som bevittnat/upplevt våld.

 

• Barn 0-18 år som misstänks vara utsatta för könsstympning.

 

Information om Corona