Ändrad användning

    Det krävs bygglov för att använda eller inreda en byggnad eller delar av en byggnad för ett annat ändamål än vad byggnaden har använts för tidigare.

 Vid ändrad användning ställs det krav på hela den del av byggnaden som ändrar användning.

 Om en ändring av en byggnads användning inte kräver bygglov kan åtgärden trots detta kräva en anmälan. Det kan exempelvis handla om ändring av en byggnads planlösning, bärande konstruktion, ventilation, vatten- och avlopp eller brandskydd. 

Läs mer om ändrad användning på Boverket

Datum