Altan, trädäck, terrass och uteplats

Kräver altaner bygglov?
Ja, om byggnadens yttre utseende ändras då du bygger altan, trädäck eller en terrass. Det krävs även bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad, till exempel fristående altaner kräver bygglov för att de ses som nybyggnader. Att glasa in en altan eller balkong kräver alltid bygglov.

Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov.

Bygglovfria altaner
Observera att inom särskilda områden gäller inte dessa lättnader, där är även altaner som beskrivs nedan bygglovspliktiga:

  • * Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
  • * Altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som inte påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.
  • * Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
  • * Altanen ska vara en uteplats på marken.
  • * Altanen får inte vara högre än 1,8 meter inklusive räcke.
  • * Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • * Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering.
  • * Inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.


Om din altan inte uppfyller kraven för att vara bygglovsfri behöver du söka bygglov.

Mer om altan på Boverkets webbplats

Exempelritningar

E-tjänst för att ansöka/anmäla om bygglov

Datum