Attefallhus och attefallsåtgärder 

Du som har en- eller tvåbostadhus får, förutom friggebod på högst 15 kvadratmeter, även bygga ett attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Du behöver göra en anmälan om

  * Det finns ett befintligt en- och tvåbostadshus på tomten
  * Byggnaden ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadhus
 • * Byggnaden är högst 30,0 kvadratmeter byggnadsarea.
 • * Om du redan har ett eller flera attefallshus på din tomt får de totalt vara 30,0 kvadratmeter      tillsammans.
 • * Byggnaden får ha en taknockshöjd som är högst 4,0 meter
 • * Byggnaden placeras fristående, men i närheten till bostadhuset
 • * Byggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns eller närmare om grannen medger det.

Du behöver alltid bygglov om

 • * Kommunen har bestämt i detaljplan att attefallshus ska omfattas av bygglov
 • * Byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö
 • * Byggnaden placeras mindre än 30, meter från järnväg
 • * Byggnaden placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats änn 4,5 meter. 

Till exempel på attefallsåtgärder

 • * Komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus som får vara högst 30 kvadratmeter.
 • * Attefallshus - fristående om högst 30 kvadratmeter byggnadsarea.
 • * Tillbyggnad av en -och tvåbostadshus om max 15 kvadratmeter bruttoarea.
 • * Tillbyggnad av max två takkupor.
 • * Inreda ytterligare en bostad.

 

Vilken av ovanstående nämnda åtgärder som ska utföras behöver framgå på anmälan samt ritningar.

Mer om attefallshus samt vilka krav som ställs finns på Boverkets webbplats

Mer om tillbyggnad på 15 kvm samt vilka krav som ställs finns på Boverkets webbplats

Mer om takkupor på Boverkets webbplats

Mer om att inreda ytterligare en bostad på Boverkets webbplats

Här ansöker du via e-tjänst om Attefall

Länk till exempelritningar

Datum