Attefallshus och attefallsåtgärder 

Attefallshus och attefallsåtgärder 

Nybyggnad av komplementbyggnad som inte sitter ihop med huvudbyggnaden, tillbyggnad av enbostadshus, takkupor på enbostadshus och inredning av ytterligare bostad kräver vanligtvis bygglov. Under vissa förutsättningar behövs dock inte bygglov men du behöver göra en anmälan. Kom ihåg att du måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja ditt byggprojekt.

Anmälningspliktiga byggprojekt

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus som får vara högst 30 m2.  

Så kallat attefallshus - fristående komplementbyggnader om högst 30 kvadratmeter byggnadsarea.

Tillbyggnad av en -och tvåbostadshus om max 15 kvadratmeter bruttoarea.

Tillbyggnad av max två takkupor.

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. 

Vilken av ovanstående nämnda åtgärder som ska utföras behöver framgå på anmälan samt ritningar.

Mer om attefallshus samt vilka krav som ställs finns på Boverkets webbplats

Mer om tillbyggnad på 15 kvm samt vilka krav som ställs finns på Boverkets webbplats

Mer om takkupor på Boverkets webbplats

Mer om att inreda ytterligare en bostad på Boverkets webbplats

Här ansöker du via e-tjänst om Attefall

Länk till exempelritningar

Datum