Kaminer, öppna spisar och eldstäder

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren redan i planeringsskedet om vilka regler som gäller för din byggnad. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även krävas bygglov. Via vår e-tjänst kan du enkelt anmäla installation av eldstad. Här hittar du e-tjänsten.

  

Vad behöver jag skicka med i samband med anmälan?

* Planritning som tydligt visar eldstadens placering i byggnaden.

* Kontrollplan.

* Teknisk beskrivning/produktbeskrivning, t ex prestandadeklaration.

* Vid ny rökkanal ska det bifogas fasadritningar där skorstenen är inritad.

 

Observera! Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, gärna i PDF-format. OBS fotografera inte ritningarna. Ritningar ska innehålla ritningsnummer, datum och fastighetsbeteckning. Vi vill inte att du skriver personuppgifter på ritningarna. För att handläggningen av din anmälan ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början.

Har du inga ritningar på ditt hus? Det kan finnas i kommunens Ritningsarkiv

 

Vad kostar anmälan? 
En anmälan för eldstad kostar ca 1450 kr.

 

När får jag påbörja installationen?

Innan arbetet får påbörjas är det viktigt att du har fått ett beslut/startbesked från byggnadsnämnden. Om installation påbörjas innan startbesked har lämnats kommer byggnadsnämnden att döma ut en sanktionsavgift.

 

När får jag börja elda?

Innan du får börja elda ska anläggningen besiktigas/täthetsprovas av skorstensfejarmästaren.

När godkänd besiktning är utförd kan ni börja elda. För att ärendet ska kunna bli klart och avslutat så behöver du ett slutbesked.

 

För att få slutbesked ska du skicka in följande handlingar:

* Ifylld och underskriven kontrollplan.

* Godkänt besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästaren.

* Relationsritning vid väsentlig ändring. En relationsritning visar hur det blev.

* Intyg om att eventuella erinringar enligt besiktningsprotokoll är åtgärdade. 

Mer om kaminer och vedspisar på Boverkets webbplats

 

Brandskyddskontroll

Efter installationen av kaminen eller eldstaden behöver du göra brandskyddskontroll med jämna intervaller. Räddningstjänsten Östra Skaraborg har ansvaret för brandskyddskontroll och sotning och upphandlar kontroll av brandskyddet med olika företag som utför kontrollen.

Läs mer om brandskyddskontroll här

Datum