Förhandsbesked

    Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked från byggnadsnämnden. Om platsen är olämplig får du ett negativt förhandsbesked.

Ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att vidta en viss åtgärd på en viss plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft. Innan du börjar bygga måste du ansöka om och invänta beslut om bygglov och startbesked.

Ansök om förhandsbesked via e-tjänst

Ansöker du med e-legitimation får du dina personuppgifter och vilken/vilka fastigheter du är lagfaren ägare på i Skövde kommun direkt i tjänsten.

Här hittar du e-tjänsten.

Handlingar som ska bifogas ansökan:

  • Kartutdrag som visar vilket område du är intresserad av.
  • Du kan själv ta fram ett kartudrag med hjälp av e-kartan.

Datum