Garage och andra komplementbyggnader

    En komplementbyggnad är en mindre byggnad på tomten som är ett komplement till befintlig huvudbyggnad, och som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. Några exempel på komplementbyggnader är växthus, garage och carport. Komplementbyggnader kräver vanligtvis bygglov. 

Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Detaljplanen bestämmer också var på tomten du får placera byggnaden.

För komplementbyggnader som attefallshus krävs inte bygglov, däremot ska du göra en anmälan. Som regel behöver du inte följa detaljplanen men det finns vissa undantagsfall. Via länken nedan hittar du mer om vad som gäller för ditt byggprojekt.

Mer om komplementbyggnader på Boverkets webbplats

Datum