Nybyggnad av villa och flerfamiljshus

    Det krävs bygglov för att uppföra ett nytt bostadshus.

Detaljplanen reglerar vad du får bygga för typ av hus. Några exempel på vad detaljplanen kan reglera:

Hur stort hus du får bygga på din tomt.

Hur högt ditt hus får vara.

Minsta alternativt största tillåtna taklutning.

Var på tomten du får bygga. Du får till exempel inte bygga för nära tomtgränsen.

Ibland finns det särskilda krav på utformningen av huset. Ofta är det i områden med kulturellt värde där det kan krävas särskilda material, speciell färg eller stil.

 

Här kan du hitta gällande detaljplaner

Om fastigheten ligger utanför detaljplan och utanför områdesbestämmelser kan det krävas att du först söker ett förhandsbesked

Här hittar du exempelritningar som du kan ha nytta av dessa innan du tar fram dina egna ritningar.

När du bygger ett nytt bostadshus kan det krävas att du gör en servisanmälan till Skövde VA. 
Länk till blankett servisanmälan

Lärs mer på boverket.se

Länk till e-tjänst ansökan 

Datum