Ändring av byggnadens inre (Anmälan)

    Ett byggprojekt som inte behöver bygglov kan ändå kräva en anmälan, det vill säga det är en anmälningspliktig åtgärd. Exempel på byggprojekt som är anmälningspliktiga är om du gör en väsentlig ändring av byggnaden som påverkar brandskyddet, en ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs samt en väsentlig ändring av ventilationen i en byggnad.

Tänk på att startbesked krävs innan du får börja. Via länken nedan hittar du mer om vad som gäller för ditt byggprojekt.

Mer om anmälningspliktiga åtgärder på Boverkets webbplats 

Datum