Skärmtak

    Du får på ett en- och tvåbostadshus sätta ett skärmtak över uteplats eller över en entré utan bygglov, om skärmtaket inte är större än 15 m² och inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.

15 m² är det totala antal m² skärmtak som får anordnas på fastigheten utan bygglov. Om du vill bygga ett skärmtak som är större än 15 kvm anses byggnadsverket som en tillbyggnad som kräver bygglov.

Mer om tillbyggnad på boverket.se

 

Datum