Skyltar, banderoller och digitala skärmar

    Du måste oftast ha bygglov för att sätta upp, ändra eller förflytta skyltar inom detaljplanerat område. Inom Skövde kommun finns det också en särskild designmanual framtagen av cityföreningen tillsammans med Skövde kommun.

Inom detaljplanerat område krävs det oftast bygglov och startbesked för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.

Via vår e-tjänst kan du enkelt ansöka om bygglov och startbesked för uppförande av skyltar.

Vad behöver jag skicka med i samband med anmälan?

Illustration/fotomontage: Ett montage som visar hur skylten kommer att se ut på platsen. För skylt på byggnad; rita skylten på fasadritningen/fotot och ange mått från mark och exempelvis hushörn, vinkelskylt ska också redovisas från sidan. För skylt på mark; rita skylten på foto vid aktuell plats.

Detaljritning: På detaljritningen ritar du in skyltens storlek med budskap samt anger bredd, höjd och djup. Ange även ljussättning, färgval med mera.

Situationsplan: för skylt på mark; ange skyltens placering och fixera läget med målsättning från tomtgräns eller byggnad. För skylt på byggnad; markera var på byggnaden skylten ska placeras

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda.

Ta fram underlag

Ritningsarkiv.

Har du ingen situationsplan? Du kan själv ta fram ett kartutdrag via "E-karta" 

Länk till E-tjänst för bygglov skylt

Mer om skyltar på Boverkets webbplats

Mer om Designmanual för Skövde kommun

 

 

Datum