Strandskyddsdispens

Strandskyddsdispens

Strandskyddet är till för att ge allmänheten tillgång till stränder för friluftsliv och ge goda livsvillkor för Växt- och djurliv. Det generella strandskyddet är 100 meter från strandlinjen.  Inom planlagt område är strandskyddet ofta helt eller delvis upphävt på land.

Dispens från strandskyddet kan bara ges om särskilda skäl finns i miljöbalken. Via länken nedan finns mer om standskyddsdispens.

Mer om strandskyddsdispens på Boverkets webbplats

Mer om strandskydd på naturvårdverkets webbplats

Ansökan om strandskyddsdispens ska innehålla följande

Ditt eget namn, adress och telefonnummer. 
Fastighetsbeteckning och namn på kommunen.
En beskrivning av vad du planerar att göra. 
En skiss på det du planerar att göra. 
En karta och beskrivning av området.
Syftet med åtgärden.
Det eller de särskilda skäl som motiverar dispensansökan.
En beskrivning av hur en dispens inte påverkar syftet med strandskyddsbestämmelserna.

Länk till e-kartan

Här ansöker du om strandskyddsdispens

 

Datum