Uterum

    Att bygga ett tak över en uteplats kräver bygglov. Det räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till ditt hus och som en nybyggnad om det görs fristående. Även inglasning av en uteplats under ett befintligt tak kräver bygglov. Samt att bygga ett helt nytt uterum kräver bygglov.

Det finns undantag från bygglovsplikt och det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just ditt tak eller uterum kräver bygglov eller inte. Kom också ihåg att även om uterummet inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Om ditt hus är placerat utanför detaljplan krävs dock aldrig bygglov för inglasning av en uteplats under befintligt tak.

Länk till Ansökan/anmälan Uterum/inglasad altan

Datum