Tekniskt samråd

Tekniskt samråd är ett möte där man går igenom förutsättningarna för ett byggprojekt.
 
Det tekniska samrådet ska genomföras för sådana projekt som behöver en kontrollansvarig, om det inte är uppenbart onödigt. Byggherren kan också begära eller efterfråga tekniskt samråd. Handläggaren kallar skriftligen byggherren och kontrollansvarig till det tekniska samrådet.
 

Under samrådet går man igenom följande:

Arbetets planering och organisation.

Byggherrens förslag till kontrollplan samt övriga handlingar och dokument som byggherren lämnat in (se Handlingar för startbesked/tekniskt samråd).

Eventuellt farligt avfall.

Behovet av platsbesök eller andra tillsynsåtgärder.

Behovet av byggfelsförsäkring eller färdigställandeskydd.

Behovet av utstakning.

Behovet av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller startbesked.

Behovet av ytterligare möten.

Handläggaren informerar om vilka tillstånd från andra myndigheter som kan behövas och för protokoll från mötet.

 

Läs mer på Boverket.se om Tekniskt samråd

Datum