Informationsmöte om Billingsryds bergtäkt

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Informationsmöte om Billingsryds bergtäkt

Vi sänder live från informationsmötet om Billingsryds bergtäkt.

När: tisdag 30 januari

Sändningen startar kl. 18.00.

 

 

Funkar inte den inbäddade spelaren för dig kan du se mötet här.

Bakgrund

Syftet med kvällen är att informera om kommunens långsiktiga ambitioner när det gäller områdets markanvändning samt om det förslag till avtal som Kommunfullmäktige ska ta ställning till i februari.