Positiva tankar om Mariesjö

Drygt hundra Skövdebor tog chansen att ta del av utställningen om det pågående arbete med ett planprogram för utvecklingen av Mariesjö.

Utställningen hölls den 14 november 2018 i Stadshuset. Arbetet med planprogrammet, som har kommit halvvägs, var under utställningen uppdelade efter fyra frågeställningar:

  • Varför utvecklar vi Mariesjö?
  • Var i arbetet är vi just nu?
  • Vilka är utmaningarna?
  • Vad återstår innan vi har ett samrådsförslag?

 

Här kan du ladda ner hela utställningen som pdf. Observera att affischerna är i fullskalig storlek (70 x 100 cm) och därför kan filen vara tung att ladda ner.

Vad skickade Skövdeborna med i arbetet?

Responsen på arbetet så här långt var huvudsakligen positiv och det absoluta flertalet av besökarna tyckte att den mål- och strukturbild vi presenterade för Mariesjö var bra. Flera av besökarna svarade även på de frågor som förberetts om vilket innehåll som Mariesjö bör fyllas med för Skövdes bästa? och har du något viktigt som du vill skicka med oss i det fortsatta arbetet?

Det som stod överst på önskelistan för många var bland annat lekplats, fler grönområden och livsmedelsbutik. Ytterligare medskick i det fortsatta arbetet var att den nya bebyggelsen bör anpassas till befintlig, att styra trafiken till de gator som var bäst lämpade för ändamålet samt att lösa de parkeringsbehov som uppstår med mera.

Vad händer nu?

Nu fortsätter arbetet med analyser av pågående utredningar och fördjupningar kring gestaltning av bland annat gator, platser, byggnader och stadskvarter.

Ett förslag till planprogram beräknas finnas färdigt att ställas ut för samråd under maj 2019.

Läs mer om arbetet med planprogram för Mariesjö här.