trafikplats aspö

Ny trafikplats vid Aspö

Skövde växer och för att förbättra framkomligheten bygger vi en cirkulationsplats samt en gång- och cykelbro över Vadsboleden vid Aspö.

Arbetet görs för att bemöta den ständigt ökande trafiken på Vadsboleden och underlätta framkomligheten för de fotgängare, cyklister och bilister som dagligen rör sig här. Läs mer på www.skovde.se/aspo