Bild på planering utanför Skövde Resecentrum

Skövdeborna tycker om sin stad

En undersökning av vad Skövdeborna tycker om stadens gator och parker har genomförts av Supportföretaget på uppdrag av Skövde kommun.

Undersökningen baseras på 608 telefonintervjuer med boende i Skövde tätort samt yttertätorterna. Det sammanvägda resultatet är bättre än vid senaste mätningen 2014.

Vi vill rikta ett varmt tack för hjälpen till dig som tog dig tid att svara på våra frågor.

Undersökningen gjordes nu för femte gången sedan 2006. De frågor som ställdes i år är desamma som tidigare.

Totalt sett har det sammanvägda resultatet, det så kallade Nöjd-Kund-Index (NKI), av alla svar ökat från 71,93 till 72,99 på en skala där 100 är max.

– Det är ett fantastiskt positivt resultat som vi är mycket glada och stolta över. Extra roligt är det att resultaten från yttertätorterna står för den största ökningen. Boende i yttertätorterna är nu mer nöjda än invånarna i Skövde tätort, ett förhållande som har varit det omvända vid tidigare undersökningar, säger Anna Möller som är gatu- och naturchef vid sektor samhällsbyggnad.

De områden som enligt undersökningen är viktigast att förbättra är framförallt standarden på gator och cykelvägar samt snöröjning och halkbekämpning. Dessutom kan hanteringen av klagomål utvecklas.

– Uppfattningen att det är svårt och dyrt att hitta parkeringsplats i centrum är fortfarande aktuell och något för oss att fortsätta arbeta med för att förbättra. Det frågeområde som har fått allra högst betyg och mycket beröm är blomsterarrangemang och utsmyckningar. Likaså tycker de tillfrågade att Skövde är en tilltalande och välskött stad som man är stolt över, säger Anna Möller.

Personalens kompetens och bemötande får höga betyg i undersökningen.

– Tillsammans arbetar vi för att skapa en tilltalande stad och det är roligt att vårt arbete uppskattas. Det ger oss kraft att sträva efter att bibehålla de höga betygen, avslutar Anna Möller.

Resultatet av undersökningen i sin helhet kan du läsa under Dokument.