Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Bostadsbyggandet fortsatt starkt!

Den positiva tillväxten i Skövde har tagit riktig fart de senaste åren och bostadsbyggnationen är fortsatt hög under årets första månader. Det visar den rapport som sektor samhällsbyggnad sammanställt.

Rapporten syftar till att ge en översiktlig bild av bostadsplanering och byggande i Skövde kommun under perioden januari-april 2017. Läs hela rapporten här.