Dialogkväll i Väring

Välkommen till dialogkväll i Väring den 20 mars klockan 18.00 - ca 21.00. Dialogkvällen handlar om att vi tillsammans skapar oss en gemensam bild, både Värings nuläge och önskat läge. Resultatet från dialogerna utgör sedan en grund för det fortsatta arbetet mellan Skövde kommun och lokala krafter i tätorten.

Dialogmötet är en del i Skövde kommuns arbete med tätortsutveckling. Målet med tätortsutvecklingsprocessen är att hela Skövde kommun ska utvecklas hållbart. Syftet med projektet är att vi tillsammans med de som bor, vistas och verkar i respektive yttertätort kan skapa förutsättningar för ett gott liv - i hela Skövde kommun. En av målsättningarna i projektet är att vi genom dialog jobbar för att hitta kommunikationsvägar samt att synliggöra invånarnas möjligheter till att påverka. 

Tid: 20 mars klockan 18.00
Plats: Värings församlingshem 

Vi bjuder på fika. Varmt välkomna!

 

Läs mer om vår tätortsutveckling här.