En tillgänglig kommun

Att samhället vi lever i är tillgängligt är bra för alla, men helt avgörande för vissa. Vi ska därför se över våra fastigheter för att bli medvetna om eventuella brister. Resultatet kommer sedan att läggas upp på webbsidan Tillgänglighetsdatabasen.

I vintras beslutades att de kommunala fastigheterna ska ses över, för att se hur tillgängliga de är för allmänhet och individer med olika behov. Översikten är tänkt att ge kunskap till oss som kommun om hur tillgängliga våra lokaler är och ge oss ett verktyg för att hitta och åtgärda eventuella brister.

Först ut bland de större verksamheterna att bli färdiga är Skövde Kulturhus och Arena Skövde. Några exempel på vad vi tittar på är höjd på trösklar, storlek på handikapparkeringar och hur färger och ljus fungerar i lokalerna. Alla mätningar, bilder och observationer sammanställs sedan och läggs upp på webbsidan Tillgänglighetsdatabasen, TD*.

Översikten görs genom att man besöker verksamheten och utgår ifrån ett formulär. Kriterierna för formuläret har arbetats fram av Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet, representanter från näringslivet och den samlade funktionshindersrörelsen.

Vi kommer löpande att publicera fler av våra fastigheter och verksamheter i TD efterhand som de blir klara. Dessa kommer också att länkas ifrån verksamheternas sidor på kommunens hemsida för att underlätta att man hittar informationen.

* TD - Tillgänglighetsdatabasen

TD är den enda databasen i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om tillgänglighet i vardagen. Grunden till TD ligger i lagstiftning, FN-konventioner och föreskrifter. I den finns allt från fiskeplatser, slott och hotell till vårdcentraler och bibliotek. Informationen som finns där gör det enklare för besökare att förbereda sig inför ett besök, vilket till gör att man får större valmöjligheter i sin vardag.

Läs gärna mer om Tillgänglighetsdatabasen på www.t-d.se