Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Förlängt förfallodatum för betalning av hyra

På grund av sent utskick av hyresfakturor i december så har vi flyttat fram förfallodatumet till 2021-01-15. OBS! Om man har fått dubbla fakturor för januari, med samma fakturanummer, så ska endast en faktura betalas. Den andra fakturan kan kastas.

Förfallodatum som står utskrivet på hyresfakturorna är 2020-12-31. 

Betalar man innan den 15 januari så riskerar man inte att drabbas av några förseningsavgifter.

Vid frågor vänligen ring Kontaktcenter: 0500-49 80 00