Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

flygbild över Södra Ryd

Läs om morgondagens Södra Ryd

Det gemensamma arbetet med områdesutveckling i Södra Ryd utgår från en sektorsövergripande handlingsplan för åren 2019-2025. Det övergripande syftet med arbetet som utgår från handlingsplanen är att motverka segregation och bidra till jämlika uppväxt- och levnadsvillkor för alla.

Handlingsplanen bygger på statistik, medborgardialoger, undersökningar och samlad forskning och är framtagen i samarbete med Linnéuniversitetet. 

I ett nyframtaget dokument kan du läsa mer om områdesutvecklig i Södra Ryd. Vad som hänt och vad som händer framåt. 

Läs om handlingsplanen HÄR