Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Helenaskolan har fått nya parkeringsskyltar

Nya parkeringsskyltar har satts upp vid Helenaskolan.

Parkeringsplatserna är endast avsedda för befintlig verksamhet, och tillstånd erfordras dygnet runt. P-tillstånd ges till personal på Helenaskolan och till föreningsledare för Helenahallen. Besökande till föreningar hänvisas till ansvarig föreningsledare.

Alternativ till parkeringsplatser hittas här.