Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Ombyggnationen av Hertig Johans torg fortsätter

På måndag den 6 augusti återupptar vi ombyggnationen av Hertig Johans torg efter semestern. Delar av torget kommer att spärras av. Det kommer att grävas och vissa planteringar kommer att behöva tas bort i samband med detta.