Förslag till Översiktsplan 2040

Skövde kommun uppdaterar sin översiktsplan som nu ställs ut på samråd. Planen ska vägleda kommunen och andra myndigheter i beslut kring frågor om kommunens mark- och vattenanvändning.

De tre hållbarhetsdimensionerna, ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet, har varit en viktig utgångspunkt under arbetet. Vikten av att hushålla med mark och vatten betonas.

Hela planförslaget finns tillgängligt på www.skovde.se/oversiktsplan

Mellan den 13 januari och 25 februari finns en fysisk utställning på Kulturfabriken i Skövde där du kan ta del av förslaget. För öppettider hänvisas till www.skovde.se/kulturfabriken.

Den 12 januari 2023 hålls det en invigning med start kl. 18:00, varmt välkomna!

Träffa tjänstepersoner och politiker för att diskutera och ställa frågor kring planförslaget. Informationsmöten hålls på Kulturfabriken, Rådmansgatan 28, Skövde:

18 januari kl. 18.00 – 19.30

24 januari kl. 14.00 – 15.30

9 februari kl. 18.00 – 19.30

 

Har du frågor, kontakta:

Hanna Asp
Projektledare ÖP 2040
Direkt telefon 0500-49 80 90
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00

Maria Palmqvist
Samhällsplanerare
Direkt telefon 0500-49 73 50
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00