Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Pilotprojekt inom städrobotar

Skövde kommun har startat ett pilotprojekt för att utvärdera framtida användning av städrobotar. Att använda städrobotar innebär många fördelar.

Lokalvården kan med robotarnas hjälp bli mer flexibel, produktiv och kostnadseffektiv eftersom de kan städa närsomhelst på dygnet och utgör en billig extra resurs för ej planerade ytor. De minskar miljöbelastningen genom en mycket lägre vattenförbrukning samtidigt som de levererar samma kvalité som traditionella maskiner. De förbättrar också arbetmiljön för lokalvårdarna och underlättar monoton städning av större ytor.

Se hur roboten ser ut i arbete