Samrådsmöte för Översiktsplan 2040

Kom och träffa oss på Kulturfabriken!

Tack till alla som besökte invigningen  på Kulturfabriken den 12 januari!

Nu finns nya chanser att möta politiker och tjänstepersoner som arbetat fram förslaget till ny översiktsplan. Planen ska vägleda kommunen och andra myndigheter i beslut kring frågor om kommunens mark- och vattenanvändning. 

9 februari kl. 18.00 – 19.30

Informationsmötena hålls på Kulturfabriken, Rådmansgatan 28, Skövde. Det är såklart även välkommet att besöka utställningen fram till och med 25 februari under Kulturfabrikens ordinarie öppettider. Läs mer här: www.skovde.se/kulturfabriken. 

Hela förslaget till översiktsplanen finns tillgängligt på www.skovde.se/oversiktsplan samt hos Kontaktcenter i Stadshusets entréplan, Fredsgatan 4, under Stadshusets öppettider.