Flygbild över Trädgårdsstaden.

Telefonundersökning om morgondagens boende

Just nu pågår en undersökning på uppdrag av oss på Skövde kommun om morgondagens boende. Det är företaget HKL research som genom telefonintervjuer nu kontaktar uppemot 1 000 kommuninvånare i olika åldrar och bosatta i olika delar av kommunen. De ställer ett antal frågor om ditt nuvarande och framtida boende.

Svaren vi får in kommer att ligga till grund för nästa bostadsförsörjningsprogram. Bostadsförsörjningsprogrammet kommer att visa hur vi planerar för olika typer av boenden för framtiden.

De svar vi får in kommer att vara anonyma och går inte att koppla till en enskild person.

Här har du nu chansen att påverka! 
Tack för att du som blir uppringd tar dig tid att svara.

Har du frågor eller funderingar så kontakta vårt Kontaktcenter på 0500-49 80 00.